VideoThánh lễ tạ ơn của các Tân Linh Mục

Hôm nay, 12/6/2021, vào lúc 17g30, Thánh lễ tạ ơn của các Tân Linh Mục tại Nhà thờ chính toà Bắc Ninh sẽ được truyền hình trực tuyến. Mời quý vị hiệp ý cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.

YouTube player

Tin liên quan