Video lễ tạ ơn tân linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Bảy

Video lễ tạ ơn tân linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Bảy

YouTube player

 

WGp. Bắc Ninh

Tin liên quan