Thánh Lễ truyền chức linh mục (Video)

Chương trình trực tuyến lễ truyền chức linh mục vào lúc 19g00 ngày 1 tháng 6 năm 2018:

YouTube player

 

TTGP. Bắc Ninh

Tin liên quan