Truyền hình trực tuyến thánh lễ hàng ngày lúc 19g00 tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh

Thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh vào lúc 19g00  được truyền hình trực tiếp  trên website:  giaophanbacninh.org; facebook và youtube của giáo phận.

YouTube player

 

TTGP. Bắc Ninh

Tin liên quan