Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất có thêm 14 thành viên vĩnh khấn

Đạo ngạn: Sáng ngày  lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1/10/2016), Đức cha giáo phận – Cosma Hoàng Văn Đạt sj, chủ sự thánh lễ tuyên khấn vĩnh viễn cho 14 chị em thuộc tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất tại nhà thờ Đạo Ngạn.

Đến tham dự thánh lễ và chia vui với tu hội  có đông đảo quý thân nhân, ân nhân của các tân khấn sinh. Ngoài ra còn có quý tu sĩ nam nữ của các hội dòng, tu hội trong và ngoài giáo phận.

Ngỏ lời với với các tân khấn sinh, Đức cha lấy mẫu gương về cuộc đời và linh đạo  của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Sau đó ngài mời gọi các tân khấn sinh hãy noi gương và bước theo thánh nữ trong đời sống hàng ngày.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn. 

“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48) là khẩu hiệu chung mà các tân khấn sinh chọn làm kim chỉ nam  trong đời sống thánh hiến.

Dưới đây là danh sách các tân khấn sinh:

1. Maria Trần Thị Mậu

2. Têsêsa Âu Thị Hằng

3. Anna Nguyễn Thị Tạo

4. Têsêsa Khổng Thị Thắng

5. Maria Đinh Thị Vỹ Tuyến

6. Anna Nguyễn Thị Ngoan

7. Anna Nguyễn Thị Liễu

8. Maria Nguyễn Thị Thúy

9. Anna Nguyễn Thị Hương

10. Têrêsa Nguyễn Thị Tới

11. Maria Trần Thị Thoan

12. Anna Nguyễn Thị Nga

13. Maria Nguyễn Thị Huyền

14. Maria Nguyễn Thị Tươi

khan-1 khan-2 khan-3 khan-4 khan-5 khan-6 khan-7 khan-8 khan-9 khan-10 khan-11 khan-12 khan-13 khan-14 khan-16 khan-18 khan-20

Xương Giang

Tin liên quan