28 dì Học viện Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống tại Thủ Đức, tuyên lại lời khấn

Như một sự đúc kết sau tuần tĩnh tâm và thêm một lần xác tín về ơn gọi sống trong Hiệp hội, ngày 06 tháng 07 năm 2024, 28 chị em Học viện Mẹ Sự Sống đã tuyên lại lời khấn trong Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống. Thánh lễ do cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, OP chủ sự.

Trước đó, từ ngày 15 tháng 06 đến ngày 06 tháng 07, chị em trong cộng đoàn Emmanuel, Thủ Đức, Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống đã có những ngày tĩnh tâm và linh thao. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Vũ Trọng Tài, SDB và cha Anton Nguyễn Thành Nguyên SJ, đây là thời gian ý nghĩa cho mỗi người nhìn lại lòng mình trong tương quan với Thiên Chúa trong đời sống ơn gọi, cách riêng trong năm qua.

Trong bài giảng, khởi đi từ Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu (Mt 5, 1-12), cha Phaolô mời chị em nhìn về đời sống thực tế qua cái nhìn của các mối phúc, các riêng qua những khó khăn, đau khổ trong đời sống hằng ngày. Đây là một thực tế không thể né tránh và con người luôn muốn giải quyết và dẹp bỏ những đau khổ và những bất công này. Nhưng nhìn lại, cuộc sống con người có bao giờ hết đau khổ? Vì tự nơi mỗi người, trong thân phận thụ tạo, đã luôn mang lấy những mầm mống ấy. Qua các mối phúc, người Kitô hữu không nhìn những bất công, đau khổ như là cùng đích, nhưng là khởi điểm đưa mỗi người đến sự trưởng thành thiêng liêng. Vì qua chính những gì là bất công, đau khổ đó, chúng ta thấy mình cần được thương xót, cần được cứu độ. Và kết thúc của các mối phúc luôn là sự an ủi, niềm vui và sự hiệp thông trong Thiên Chúa nếu ta biết gắn kết với Ngài và với nhau.

Nhìn về việc nài xin Lòng thương xót của Thiên Chúa, công thức đầu tiên của mỗi nghi thức tuyên khấn, cha Phaolô nhắc mỗi người nhìn nhận mình trong thân phận “chân lấm tay bùn”, những kẻ nhiều lần “chiến bại”, không là gì trước nhan thánh Chúa nếu chỉ xét về công trạng. Nhưng chúng ta được đẹp lòng Chúa nhờ việc chúng ta biết mình, biết Chúa. Chúng ta cần Lòng thương xót của Thiên Chúa và của nhau. Việc đặt tay trong tay Bề trên và sách Hiến pháp là một trong những minh chứng sự nhận lời của Thiên Chúa trước lời cầu xin của chúng ta. Người không hiện ra để tỏ lòng thương xót cách trực tiếp, những thể hiện qua tình thương và trách nhiệm của từng chị em trong Hiệp hội nơi trách vụ của mỗi người.

Qua việc tuyên khấn, mỗi chị em một lần nữa nhìn về chính mình trong linh đạo Mẹ Sự Sống. Chị em đều nhận thấy: Cộng đoàn theo linh đạo Mẹ Sự Sống không hẳn là cộng đoàn đã có một sự sống tròn đầy, nhưng là cộng đoàn kiên tâm không từ bỏ sứ mệnh vun trồng sự sống, bắt đầu từ bản thân mỗi người. Có như vậy, các lời khấn sống Khiết tịnh. Khó nghèo và Vâng phục sẽ trở nên thiết thực giữa những biến động của con người và thời đại hôm nay.

Nhờ ơn Chúa Thánh Linh, sự phù trợ của Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Sự Sống cùng toàn thể các Thánh, xin Chúa thương và ban ơn, để mỗi chị em tuyên khấn hôm nay cũng như toàn thể chị em trong Hiệp hội một lần nữa ý thức cùng nhau khám phá ra Đức Giêsu là nguồn mạch và là mẫu gương của sự sống, để nên chứng nhân cho Tin Mừng Sự Sống.

Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống

Tin liên quan