29 em thiếu nhi Đạo Ngạn lãnh nhận Chúa Thánh Thần

Vào hồi 19h00, ngày 24/02/2023, tại giáo xứ Đạo Ngạn, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã ban bí tích Thêm Sức cho 29 em thiếu nhi. Hiệp thông trong thánh lễ có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Nguyên, quý thầy phó tế, quý dì Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, quý phụ huynh, các em thiếu nhi Thánh Thể trong đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Niềm hạnh phúc được lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã hiện rõ trên khuôn mặt từng em. Với dấu chỉ đặt tay và xức dầu thánh trên trán cùng lời: Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Ba sẽ ngự đến trong lòng mỗi em hôm nay. Đây là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của người tín hữu.

Qua bí tích Thêm Sức, bảy ơn của Chúa Thánh Thần là phương tiện cần thiết, nhờ đó các em được Chúa Thánh Thần tác động để trở nên chứng nhân của Chúa, tìm thấy niềm vui của người có đạo và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin mỗi ngày.

Xin Chúa Thánh Thần đến và biến đổi mỗi người chúng con.

Nguyễn Vân