An Bài – Thánh lễ Ra Mắt Ban Phục Vụ Đoàn Kèn khóa 2023 – 2028

Vào lúc 19g30 tối ngày 23/8/2023, Ban Phục Vụ Kèn Đồng khoá mới Giáo xứ An Bài đã được ra mắt. Thánh lễ hôm nay do cha xứ Hier chủ tế, hiệp dâng Thánh lễ có quý khách, quý ân nhân và đông đảo bà con giáo dân cùng với mọi thành viên trong ban kèn.
Mở đầu Thánh lễ, cha Hier nói lên niềm vui trong ngày lễ mừng kính Thánh Giuse, và cùng với ban kèn giáo xứ tạ ơn Thiên Chúa trong ngày chính thức ra mắt Ban Phục Vụ mới Khóa 2023 – 2028. Đồng thời cảm ơn thành viên trong ban kèn đã trải qua một thời gian phục vụ, rèn luyện vất vả với sự hi sinh công sức rất nhiều, để có được tiếng kèn như hôm nay, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của hai ông bầu Mạnh, ông bầu Sỹ cũng như của toàn thể cộng đoàn.
Sau Thánh lễ, trưởng đoàn kèn khóa cũ đại diện cho ban kèn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn cha xứ Hier, Ban Giáo xa, Ban hành giáo, quý ân nhân, quý hội đoàn, ban phục vụ, cùng quý cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ đã tới hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng ngày ra mắt Ban Phục Vụ mới của ban kèn giáo xứ An Bài.
Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm nhiều hồng ân cho ban kèn giáo xứ ngày càng phát triển cùng với lòng hăng say phục vụ để cùng nhau góp phần làm sáng danh Thiên Chúa.
    BTT An Bài

Tin liên quan