Bế giảng các khóa học Đàn Nhạc và Ca Trưởng tại các giáo hạt – Mùa Hè 2024

Mùa hè năm 2024, quý cha trong Ban Thánh Nhạc đã tổ chức các khóa học đàn nhạc cơ bản tại 6 giáo hạt trong Giáo phận Bắc Ninh và 01 khóa học (đàn nhạc + ca trưởng) nâng cao tại Giáo xứ Lai Tê. Các lớp học đã được khai mạc từ ngày 10.6.2024 và kết thúc vào ngày 05.7.2024.

Trước khi khóa học kết thúc, quý cha trong Ban Thánh nhạc Giáo phận Cha Phaxicô Xaviê Bùi Quang Thuận, cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng đã cùng với quý cha trưởng Ban Thánh nhạc các giáo hạt và quý cha xứ hiệp dâng thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa học.

Được biết, con số thống kê cuối khóa học tại 7 địa điểm tổ chức là 473 học viên. Trong đó, khóa học đàn nhạc và ca trưởng nâng cao được tổ chức tại Giáo xứ Lai Tê có 50 học viên. Giáo xứ Vinh Tiến – Hạt Vĩnh Phúc có 50 học viên. Giáo xứ Vân Cương – Hạt Tuyên Quang có 58 học viên. Giáo xứ Đại Từ – Hạt Thái Nguyên có 69 học viên. Trung Tâm Mục Vụ – Hạt Bắc Ninh có 73 học viên. Giáo xứ Đại Lãm – Hạt Bắc Giang có 80 học viên. Và cuối cùng là Giáo xứ Bến Đông – Hạt Nội Bài có 93 học viên.

00

Tạ ơn Chúa vì các khóa học đã diễn ra tốt đẹp và bình an. Các học viên chắc chắn đã trang bị cho mình những kiến thức căn bản và cần thiết để sẵn sàng ra đi phục vụ trong ca đoàn. Nguyện chúc các bạn học viên luôn hăng say học hỏi và dấn thân phục vụ, để làm cho những tiếng đàn ca trở thành lời ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa.

BTT Thánh Nhạc