Ca Đoàn Cecilia Cửa Sông – Mừng Lễ Quan thầy Thánh Cecilia Trinh nữ, Tử đạo

Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ca đoàn Cecilia Giáo họ Cửa Sông đã long trọng mừng Lễ quan thầy Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử đạo.

Thánh lễ được Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Trường chủ tế, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo họ tham dự. Trước khi bước vào Thánh lễ, dân họ long trọng rước kiệu Thánh quan thầy vào trong nhà thờ.

Thánh lễ diễn ra cách sốt sắng. Trong bài chia sẻ, cha xứ Giuse khích lệ các ca viên mỗi ngày thêm yêu mến Chúa, được thể hiện qua cung cách phục vụ. Dùng lời ca tiếng hát của mình, như là những nén bạc Chúa trao gửi, để mỗi ngày biết làm cho nén bạc đó sinh lời, giống như thánh nữ Cecillia cộng đoàn mừng kính hôm nay.

Nguyện xin Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Cecilia, mà tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên mỗi thành viên trong ca đoàn và mọi thành phần trong dân họ. Để mỗi người biết hy sinh, quảng đại, dùng những ơn Chúa ban mà phụng sự Chúa, và phục vụ cộng đoàn.

BTT Gh Cửa Sông