Chương trình giúp đỡ người nghèo, neo đơn và khuyết tật

Kính thưa Quý Cha Xứ!

Hiện nay con đang tham gia thực hiện dự án “QUỸ NHÂN ÁI ÁNH SÁNG XANH” . Dự án sẽ giúp đỡ cho đối tượng là những người già yếu, neo đơn không nơi nương tựa, những người nghèo khổ, bệnh tật như: bại não, bại liệt, tâm thần, ung thư… mỗi tháng 10Kg gạo để họ có thể sống tốt hơn.
mọi thông tin chi tiết xin Quý Cha xem trong tệp đính kèm.
Đối với mỗi Giáo xứ: con xin Quý Cha Xứ tìm giúp con 10 đối tượng như đã nêu trên, đồng thời xin Quý Cha gửi cho con danh sách của 10 người này gồm các mục:
– Họ và tên (Nếu Giáo dân Công Giáo thì có tên thánh, lương dân thì không)
– Tuổi, địa chỉ (Giáo Phận, Giáo xứ)
– Hoàn cảnh (cần ghi thật rõ) (xem ví dụ phần đính kèm)
– kèm theo hình ảnh của người cần được giúp đỡ kích cỡ là 9×12 (mặt sau tấm hình xin ghi rõ  họ tên, tuổi, địa chỉ để tránh nhầm lẫn với những người khác).
Kính xin Quý Cha Xứ vui lòng hy sinh cho công cuộc bác ái, đặc biệt trong mùa chay thánh này để giúp đỡ những người nghèo khổ kém may mắn trong Giáo xứ mà Quý Cha đang phụ trách.
Lưu ý:
1. xin Quý Cha Xứ gửi thông tin cụ thể chi tiết tới email Vp. Caritas:caritasbacninh@gmail.com hạn cuối cùng vào ngày 30 tháng 03 năm 2015. và những hình ảnh của những người cần được giúp đỡ xin Quý Cha gửi trực tiếp đến Vp. Caritas. Phòng 209, TTMV-TGM Bắc Ninh trong ngày 31.03.2015 tại Văn phòng Caritas Giáo Phận.
2. Đối với Các Giáo xứ có Ban Khuyết tật của Caritas Giáo xứ, xin lấy ưu tiên những đối tượng đã có trong BẢN KHẢO SÁT VỀ NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT đã thực hiện khảo sát trong 6 tháng đầu năm 2014 (Kính mong Quý Cha Xứ đã có Ban Caritas lưu ý với các cộng tác viên Caritas giúp con về điều này).
3. Nếu cần thêm thông tin khác xin Quý Cha có thể liên hệ trực tiếp với con qua điện thoại cá nhân hoặc văn phòng Caritas Giáo Phận:
0241 3500 991 hoặc 
01634 613 017 (Thư ký Vp. Nt. Maria Nguyễn Thi Huyền). 
Sau cùng thay lời cho Ban BAXH- Caritas Giáo Phận, con xin chân thành cảm ơn Quý Cha xứ, kính mong Quý Cha xứ nhiệt thành ủng hộ và cộng tác với Caritas Giáo Phận giúp đỡ những người nghèo trong tình yêu Đức Ki-tô.
kính chúc Quý Cha dồi dào sức khỏe và mùa chay thánh thiện.
kính 
Lm. Fx. Bùi Quang Thuận
Giám Đốc Caritas Bắc Ninh.