Giáo xứ Phú Cường, bốn niềm vui trong một ngày

Ngày 29 tháng 9 năm 2023 là một ngày vui mừng với giáo xứ Phú Cường, giáo hạt Thái Nguyên. Hôm nay, giáo xứ hân hoan dâng Thánh lễ tạ ơn với bốn niềm vui trong một ngày.

Thật là một hồng phúc lớn lao cho giáo xứ. Vì hôm nay, cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ được chào đón Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận về chủ tế Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 51 em thiếu nhi trong giáo xứ. Cùng với đó là nghi thức làm phép Nhà mục vụ giáo xứ, mừng 15 năm thành lập giáo xứ và cũng là lễ bổn mạng giáo xứ Phú Cường.

Ngay lúc sáng sớm, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thế, cha phụ tá Giuse Cao Văn Hoàng cùng cộng đoàn dân Chúa đã tập trung về Nhà thờ giáo xứ để chào đón Đức giám mục giáo phận, cha quản hạt Thái Nguyên, Giuse Đinh Văn Thành, quý cha và quý khách.

Trước Thánh lễ, Đức cha Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép Nhà Mục vụ giáo xứ.

Sau đó, đoàn rước gồm các em sẽ được lãnh bí tích Thêm Sức hôm nay, quý cha và Đức cha đã tiến vào Nhà thờ trong niềm vui hân hoan tạ ơn Chúa. Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ sáng.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Qua việc Đức cha đặt tay và lời nguyện, 51 em thiếu nhi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và bảy ơn của Ngài.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần không ngừng dạy dỗ các em Thêm Sức hôm nay để họ trở nên những người Kitô hữu trưởng thành.

Phú Đức