Giáo xứ Thường Thắng – Thánh Lễ Kính Trọng Thể Chúa Giê-su Ki-tô Là Vua Vũ Trụ.

Hôm nay 26/11, kính trọng thể Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ, bổn mạng của Ban hành giáo các giáo xứ. Vào lúc 17h00, giáo xứ Thường Thắng đã có thánh lễ mừng bổn mạng của Ban hành giáo các họ.

Có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời để mỗi thành viên trong Ban hành giáo toàn xứ ngồi lại cùng lắng nghe và chia sẻ với nhau trong ơn gọi phục vụ nhà Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay, Cha xứ Giuse đã chia sẻ rằng: Vua ở đây là gì? Vua muốn chỉ một nhân vật cao sang, quyền quý, và đứng đầu dân ta. Vua được đeo vương miện, ngồi ngai vàng, có các binh lính, muôn dân phải phục quyền. Nhưng Vua Giêsu của chúng ta thì khác, Người phải đeo mạo ngai, chịu treo trên thập giá, chịu sỉ nhục và cười chê. Người đón nhận tất cả vì yêu thương chúng ta. Chúa Giê-su dạy chúng ta phải biết yêu thương nhau, qua chính mẫu gương yêu cho đến tận cùng của Ngài.

Qua bài Tin mừng, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta, thanh lọc đời sống mình mỗi ngày. Để khi đến trước toà Chúa, chúng ta được đứng trong hàng ngũ của những con chiên tinh tuyền và được ngài tuyển chọn, yêu mến.

Ước mong sao cho mỗi thành viên trong Ban hành giáo đương cựu của toàn giáo xứ, biết noi theo gương phục vụ của Thầy Chí Thánh, luôn biết yêu thương, đoàn kết, cộng tác và chia sẻ với nhau trong sứ mạng phục vụ. Trở thành những con người khôn ngoan chọn phần thưởng Nước trời ngay tại thế gian này.

BTT Gx Thường Thắng