Hội nghị Thủ tướng Chính phủ và các chức sắc tôn giáo

Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2019, tại Đà Nẵng, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các chức sắc tôn giáo.

Khoảng 200 đại biểu đã tham dự, trong đó có 125 đại diện của 16 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hoà Hảo, Hồi giáo, Baha’i, Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư Đạo, Minh Lý đạo – Tam Tông Miếu, Chăm Bà-la-môn, Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, và Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn.

Phái đoàn Giáo hội Công giáo do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu, gồm có Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, quý Đức cha Chủ tịch các Uỷ ban Bác ái Xã hội, Giáo dục, Văn hoá, Mục vụ Di dân; quý linh mục, nữ tu đại diện các Dòng tu, các tổ chức bác ái và xã hội. Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas đã trình bày tham luận tại Hội nghị này.

Trong bài tham luận, Đức cha Tôma đã nêu ra 5 chương trình chính mà Giáo hội Công giáo đã nhiệt thành và kiên trì quan tâm thực hiện trong thời gian qua: cứu trợ thiên tai, giúp người nghèo, khuyến học, sức khoẻ cộng đồng và chăm sóc môi trường theo tinh thần Thông điệp Laudato Sí của Đức Thánh Cha Phanxicô. Kết thúc bài tham luận, Đức cha Tôma cũng đề nghị Chính phủ quan tâm cụ thể hơn đến những khả năng đóng góp của Giáo hội Công giáo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Cùng tham gia Hội nghị này còn có các cơ quan Trung ương như: Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQVN; các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá – Thể thao – Du lịch, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

Nguồn: hdgmvietnam.com

Tin liên quan