Lễ Truyền Dầu năm 2024

Thánh lễ Truyền Dầu đã được Đức Cha Giuse cử hành vào lúc 9h00 Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024 tại giáo xứ Bến Đông, giáo hạt Nội Bài. Cùng tham dự Thánh lễ hôm nay có đầy đủ linh mục đoàn giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ hôm nay được gọi là lễ Truyền Dầu hay Làm Phép Dầu, vì trong Thánh lễ này, Đức Giám mục giáo phận thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh Nhân và Dầu Dự Tòng. Các loại dầu này sẽ được sử dụng trong khi cử hành các nhiệm tích do chính Chúa Giêsu thiết lập. Giáo Hội cử hành lễ Truyền Dầu trong Tuần Thánh cho thấy ơn nhiệm tích gắn liền với cuộc Khổ Nạn vì yêu thương của Chúa Giêsu.

Cùng với việc Truyền Dầu, Thánh lễ hôm nay còn diễn tả sự hiệp thông và vâng phục của các linh mục trong giáo phận với vị chủ chăn của mình. Trước khi cử hành nghi thức làm phép dầu, các linh mục lặp lại lời tuyên hứa với giám mục trong ngày thụ phong để một lần nữa nhắc nhở các ngài luôn ý thức về bổn phận phải thi hành trong sự hiệp thông và vâng phục Đấng Bản quyền giáo phận.

Bắt đầu bài giảng, Đức cha đã đặt câu hỏi với toàn thể cộng đoàn: chúng ta thấy gì qua Thánh lễ hôm nay? Đức cha chia sẻ với toàn thể cộng đoàn rằng với đức tin chúng ta thấy Đức Kitô đang sống và một Giáo Hội sống. Đức Kitô đang sống và nuôi dưỡng Giáo Hội và làm cho Giáo Hội sống nhờ các khí cụ là các linh mục. Đức Cha mời gọi mỗi người cầu nguyện cho các linh mục vì dù được Chúa chọn các linh mục vẫn là những con người yếu đuối mỏng giòn.

Ước mong rằng, với việc lặp lại lời tuyên hứa trong Thánh lễ hôm nay các linh mục luôn ý thức mình là những khí cụ Chúa dùng để nuôi dưỡng Giáo Hội. Chính từ các linh mục chúng ta đầy tràn niềm hy vọng rằng mọi người, mọi nơi trong toàn thể giáo phận hiệp thông với nhau và hiệp nhất với người cha chung của giáo phận như cành với cây, như các chi thể trong một thân thể để cùng chung chia niềm vui cũng như nỗi buồn trong tình liên đới và tương thân tương ái. Có như thế, ước nguyện của Chúa Giêsu năm xưa sẽ được thành toàn: Lạy Cha, xin cho mọi người nên một như Cha Con Ta là một.

Xem thêm hình ảnh

Vinh Phạm

Tin liên quan