Tâm tình tạ ơn ngày Chầu lượt tại Giáo xứ Ngọc Lâm

Ngày 15/10, giáo xứ Ngọc Lâm cùng với quý Dì dòng Phaolô và Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống, đã đại diện cho giáo phận chầu Thánh Thể.
Trong thánh lễ khai mạc, cha xứ Phanxicô Nguyễn Văn Huân đã nhấn mạnh đến việc cộng đoàn phải chuẩn bị y phục để khi được ông chủ mời vào dự tiệc cưới trên thiên quốc, chúng ta sẽ có thể sẵn sàng đến dự tiệc.

Trong ngày Chầu hôm nay, mọi thành viên trong giáo xứ đều đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lên Người giáo phận và giáo xứ thân yêu vẫn còn đang trên hành trình dương thế, với đầy rẫy những khó khăn, thách đố. Xin Chúa luôn gìn giữ và ban sức khỏe cho mỗi người, cho Đức Giám Mục, linh mục và các Đấng bậc trong giáo phận. Xin Chúa cũng ban tinh thần hiệp nhất trong giáo phận, để mọi người đều nhận ra mình là một phần trong Thân Thể của Chúa. Đồng thời, xin Chúa cũng ban cho  những người đã được Chúa mời gọi vào cánh đồng truyền giáo, luôn được ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành, để chu toàn những sứ vụ mà bề trên giao phó.


Ngày Chầu lượt kết thúc với thánh lễ tạ ơn thật bình an, sốt sáng. Trong bài giảng, cha Phêrô Đỗ Đức Kiên cũng nói đến việc mọi người khi đi dự tiệc trần gian, chúng ta phải chuẩn bị kỹ bao nhiêu, thì hy vọng mọi người cũng luôn chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng để bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ được Chúa mời vào dự tiệc Nước Trời.

Ước mong sao mọi người tín hữu sẽ có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn, để năng đến và chiêm ngắm Người nơi tấm bánh bé nhỏ, hầu trở nên khiêm nhường và hy sinh hơn mỗi ngày.

Ngọc Thùy