Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh – Bảo trợ Ban hành giáo giáo xứ Tiên Lục

“Nhịp nhàng vui bước đi lên Đền Thánh Ngài

Dâng câu ca ngợi tình thương Chúa chan hòa

Đây con dâng Ngài lòng tin mến thiết tha

Thu qua đông tàn lòng thành quyết không phai nhòa”
(Trích “Lên Đền Ngài”

Hôm nay, ngày 5/9/2023, giáo xứ Tiên Lục hân hoan mừng Lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh – Bảo trợ quý vị Ban giáo xứ – Ban hành giáo.

Vào lúc 15:00 đã diễn ra cuộc rước trọng thể Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Dù thời tiết khá là nắng nóng, nhưng với lòng yêu mến, sự nhiệt huyết mà Cha xứ, quý vị Ban hành giáo, các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn giáo xứ Tiên Lục đã cùng tham dự cuộc rước cách sốt sắng.

Thánh lễ hôm nay do Cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Bích chủ sự. Đồng tế trong Thánh lễ còn có Cha xứ giáo xứ Mỹ Lộc – Cha Gioan Baotixita Nguyễn Như Định và Cha xứ giáo xứ Hoà An – Cha Gioan Bosco Đinh Quang Triển. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý vị Ban giáo xứ – ban hành giáo xứ Tiên Lục, quý khách và toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Tin mừng hôm nay Chúa nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mọi ngày mà theo”. Cuộc đời của Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh chính là mẫu gương nhân đức, mẫu gương về đức tin kiên trung. Giảng trong Thánh lễ, Cha Gioan Baotixita đã chia sẻ với cộng đoàn giáo xứ về vấn đề kiến thức giáo lý. Thiên Chúa là Đấng chân thật, là tình yêu, chúng ta sống đạo để được bình an và sẽ có phần thưởng đời sau. Tại mỗi gia đình, bố mẹ hãy chăm lo, dạy dỗ cho con cái trong đời sống đức tin. Thánh Phêrô Tự đã từng nói: “Thiên Chúa là thượng phụ, Đức Vua là trung phụ, còn cha đẻ là hạ phụ. Không thể vì hạ phụ mà coi rẻ trung phụ, cũng không thể vì trung phụ mà coi rẻ thượng phụ”. Qua đời sống đức tin của các Thánh Tử đạo Việt nam, đặc biệt là các Thánh Tử đạo Bắc Ninh, chúng ta là con cháu các ngài, chúng ta xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để có một đức tin vững vàng và lòng yêu mến tha thiết.

Quý vị Ban giáo xứ – Ban hành giáo đương – cựu là những người luôn tận tuỵ, hi sinh trong đời sống phục vụ. Chúa nói : “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,26-28). Quý Ban giáo xứ – Ban hành giáo chính là những người phục vụ cách nhưng không, phục vụ với tình yêu thương, quảng đại nơi giáo họ, giáo xứ Tiên Lục thân yêu.

Ngày Lễ Bảo trợ hôm nay, Cha xứ Đaminh và cộng đoàn giáo xứ Tiên Lục xin được gửi đến quý vị Ban giáo xứ – Ban hành giáo đương – cựu lòng biết ơn chân thành, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Cha xứ và cộng đoàn giáo xứ. Cảm ơn các gia đình có thân nhân làm Ban hành giáo – Ban giáo xứ và các ân nhân đã đồng hành qua dòng thời gian theo lịch sử của giáo xứ Tiên Lục.

Anna Nguyễn Thị Bích

Tin liên quan