Thông báo đăng ký tham dự Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2023

GIÁO PHẬN BẮC NINH

BAN GIỚI TRẺ

—————————–

THÔNG BÁO

Kính gửi: quý cha Quản Hạt và quý cha Đặc trách giới trẻ các giáo hạt: Bắc Ninh, Bắc Giang, Nội Bài, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Kính thưa quý Cha,

Để chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Hội Lần Thứ XIX năm nay. Giáo phận Bắc Ninh chúng ta được vinh dự đăng cai tổ chức vào ngày 22-23/11/2023. Theo dự kiến ban đầu, Ban Giới Trẻ giáo phận đưa ra cho các Tham dự viên là: 1000 bạn trẻ/mỗi giáo hạt. Tuy nhiên, số lượng các bạn ở mỗi giáo hạt không bằng nhau. Hơn nữa, ở mấy giáo hạt các bạn đã tham gia vào các ban như: Văn Nghệ, Linh Hoạt Viên, Nghi Thức, Tiếp Tân…

Chúng con đã hội ý lại và thống nhất để cho các bạn trẻ tự do đăng kí tại các giáo xứ của mình. Sau đó xin nhờ đến quý cha Đặc trách trong các giáo hạt tổng kết số lượng tham dự viên rồi báo lại cho Anh Gioakim PHẠM ĐỨC LỊCH, phó Ban Giới Trẻ giáo phận (Sđt: 0984255712) để chúng con cân đối sao cho tốt nhất.

Vì vậy, chúng con kính xin quý cha Quản Hạt giúp chúng con thông tri cho quý cha Đặc trách giới trẻ giáo hạt và quý Cha xứ trong giáo hạt của mình, để thông báo cho các bạn nơi các giáo xứ kịp thời gian đăng kí danh sách Tham Dự Viên của Giáo Hạt mình cho Đại Hội giới trẻ. Hạn đăng ký, hết ngày 25/10/2023.

Con xin hết lòng cảm ơn,

Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Mân Côi chúc lành cho quý Cha.

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

 (Đã ký)

Lm. Gioan B. Nguyễn Xuân Toàn

 

Note:

– Độ tuổi được đăng ký là tham dự viên từ 15 đến 35.

– Ban giới trẻ giáo phận chỉ nhận danh sách đăng ký các tham dự viên của giáo phận từ quý Cha đặc trách giới trẻ giáo hạt.

– Xin quý cha Đặc trách giáo các giáo hạt liên hệ với bạn Anna TRẦN THỊ DINH (Sđt.0966374380) để nhận Mũ, Áo và Thẻ.

Tin liên quan