Thông báo lớp tập huấn Thánh Nhạc trong phụng vụ

TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN BẮC NINH

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

MÔN HỌC: MỤC VỤ THÁNH NHẠC

– – – – – ++++ – – – – –

1.Môn học:

  • Nhạc lý căn bản.
  • Đệm đàn sơ cấp.
  • Đệm đàn trong phụng vụ.
  • Hướng dẫn đánh nhịp căn bản và nâng cao.

2.Thời gian:

  • Từ ngày 01 – 15/07/2016.
  • Lớp học khai giảng vào lúc: 9h00 ngày 01/07/2016.

3.Địa điểm:

  • Tại Trung tâm mục vụ Giáo Phận Bắc Ninh

5.Điều kiện tham dự:

  • Từ 14 tuổi trở lên.

6.Học phí:

  • 5 00,000 đồng/học viên ( bao gồm ăn ở, tài liệu trên lớp, thù lao giảng viên).

Lưu ý: Học viên học đàn mang theo đàn Organ, tai nghe và ổ cắp điện

Bắc ninh, ngày 29/05/2016

                                                                              Lm. Fx. Nguyễn Văn Thắng

                                                                                 Phụ trách TTMV