Thông báo Thường huấn kèn & trống năm 2024

Để việc phục vụ Kèn và Trống trong các cử hành Phụng vụ của Giáo phận đạt được hiệu quả, và theo đúng ý hướng của Giáo hội, Ban Thánh nhạc Giáo phận Bắc Ninh quyết định mở các buổi thường huấn dành cho Ban Điều hành các Đoàn Kim nhạc và Đoàn Trống trong toàn Giáo phận. Ước mong, Ban Điều hành về phổ biến lại cho các thành viên của Đoàn mình. 

THÔNG BÁO

THƯỜNG HUẤN KÈN & TRỐNG NĂM 2024

Trọng kính Đức cha Giu-se,

Kính thưa cha Tổng Đại diện, Quý cha Quản hạt, Quý cha, 

Kính thưa Anh chị em Ban Điều hành các Đoàn Kim nhạc (Đoàn kèn) và Đoàn Trống trong Giáo phận,

Để việc phục vụ Kèn và Trống trong các cử hành Phụng vụ của Giáo phận đạt được hiệu quả, và theo đúng ý hướng của Giáo hội, Ban Thánh nhạc Giáo phận Bắc Ninh quyết định mở các buổi thường huấn dành cho Ban Điều hành các Đoàn Kim nhạc và Đoàn Trống trong toàn Giáo phận. Ước mong, Ban Điều hành về phổ biến lại cho các thành viên của Đoàn mình. 

Chúng con kính xin quý cha thông báo cho Ban Điều hành các Đoàn Kim nhạc và Đoàn Trống trực thuộc Giáo xứ của mình, để mọi người có thể tham gia một cách đầy đủ và tích cực. 

Chúng con kính chúc Đức cha, Quý cha, và quý vị nhận được dồi dào hồng ân của Thiên Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn! 

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THƯỜNG HUẤN

  1. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2024: Giáo hạt Nội Bài + Vĩnh Phúc. Được tổ chức tại Giáo xứ Vinh Tiến (7h30: có mặt ghi danh)
  2. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024: Giáo hạt Thái Nguyên + Tuyên Quang. Được tổ chức tại Giáo xứ Đồng Chương (7h30: có mặt ghi danh)
  3. Chúa nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024: Giáo hạt Bắc Ninh + Bắc Giang. Được tổ chức tại Giáo xứ Chính Tòa (7h30: có mặt ghi danh)

         

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2024

Trưởng Ban Thánh nhạc

Lm. F.x Bùi Quang Thuận