Thông báo: Truyền chức phó tế

 Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2015       

Thông báo

Truyền chức phó tế

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới:

  1. Phêrô Maria Vũ Ngọc Biền, sinh ngày 22/02/1974, thuộc dòng Đồng Công
  2. Giuse Nguyễn Đình Phán, sinh ngày 20/10/1978, tại giáo xứ Thọ Ninh
  3. Đaminh Mậu Maria Tô Đình Quang, sinh ngày 28/06/1964, thuộc dòng Đồng Công
  4. Giuse Ngô Văn Quảng, sinh ngày 10/09/1980, tại giáo xứ Đồng Chương
  5. Giuse Nguyễn Văn Tâm, sinh ngày 16/11/1978, tại giáo xứ Đại Từ
  6. Bênêđictô Maria Vũ Vinh Thi, sinh ngày 21/03/1973, thuộc dòng Đồng Công
  7. Giuse Nguyễn Quốc Triệu, sinh ngày 17/05/1980, tại giáo xứ Ngô Khê

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Bề Trên. Ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi.

Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ của giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, ngày 29/11/2015 đến Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, ngày 13/12/2015.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH