Thông báo về việc quyên góp cho quỹ bác ái

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC  QUYÊN GÓP CHO QUỸ BÁC ÁI CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em,

Theo truyền thống từ nhiêu năm qua, giáo hội Công giáo Việt Nam  dành ngày thứ sáu Tuần Thánh để lạc quyên cho quỹ bác ái của Hội đồng Giám mục. Tuy nhiên, năm nay vì dịch cúm Covid – 19 nên việc lạc quyên được dời vào Chúa Nhật 13 tháng 9 trước ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Vì vậy, theo lời mời gọi của Đức cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin quý cha, quỹ tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân quảng đại đóng góp cho quỹ bác ái của Hội đồng giám mục Việt nam vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020 trên toàn giáo phận.

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi, thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự ban muôn vàn ơn lành xuống trên những việc làm vì Nước Trời của quý cha, quý tu sĩ  nam nữ và anh chị em. 

 Bắc Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2020

 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

Văn phòng TGM Bắc Ninh