Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu – 2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

ThuChucTet2017_HDGMVN_1 ThuChucTet2017_HDGMVN_2

Nguồn: Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tin liên quan