Thư của Đức cha Phaolô Nguyễn thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh gửi các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam

ThuDucChaHopGuiHDGMVN

Tin liên quan