{Trực Tiếp} Thánh lễ Truyền chức Phó tế 26.1.2024

Thánh lễ Truyền chức Phó Tế cho quý thầy do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự lúc 9h00 ngày 26/1/2024 tại Nhà thờ chính toà Bắc Ninh.

Tin liên quan