7 lời hứa của các linh mục giáo phận trong ngày thụ phong là gì?

Mỗi linh mục đều trải qua nhiều năm đào tạo và chuẩn bị tại chủng viện trước khi chịu chức. Tất cả các linh mục được chịu chức để rao giảng Tin mừng và phục vụ dân Chúa trong Đức Kitô. Quan trọng hơn, họ là người quản lý các Bí tích của Giáo hội và giúp dân chúng đạt đến nước trời. 

Các linh mục giáo phận hứa sống độc thân, rao giảng chân lý và vâng lời Giám mục.
Không giống như các linh mục dòng, các linh mục giáo phận không tuyên khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Tuy nhiên, họ thi hành một số lời hứa trong ngày thụ phong có phạm vi tương tự nhau.
1. CỘNG TÁC VỚI SỨ MẠNG CỦA GIÁM MỤC
(Các) con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như là cộng sự viên tốt của hàng Giám Mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không ?
Các giám mục là những mục tử đứng đầu trong một giáo phận cụ thể. Các linh mục được hiểu là những cộng sự viên, cộng tác trong sứ vụ chăn dắt của các giám mục.
2. RAO GIẢNG CHÂN LÝ VỀ ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
(các) con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ Lời Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin công giáo không ?
Các linh mục được trao phó nhiệm vụ rao giảng đức tin công giáo cho đoàn chiên của mình, truyền lại cho họ gia sản của Tin mừng.
3. CỬ HÀNH PHỤNG VỤ MỘT CÁCH ĐẠO ĐỨC
(các) con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô, để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy tế Tạ ơn, và bí tích Hòa giải không ?
Đây là lời hứa tuân giữ các chỉ thị của Giáo hội về phụng vụ và cử hành chúng với lòng đạo đức và kính tôn.
4. GIỮ LUẬT ĐỘC THÂN
Trước sự hiện diện của Thiên Chúa và Hội thánh của Ngài, (các) con có muốn suốt đời giữ quyết tâm nầy làm bằng chứng (các) con đã cống hiến tâm hồn mình cho Chúa Kitô, sống độc thân vì Nước Trời để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại không ?
Lời hứa này được thực hiện khi ngài thụ phong chức phó tế, nhưng vẫn áp dụng cho đời sống linh mục sau này.
5. CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG
(các) con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho toàn dân đã được trao phó cho (các) con không ?
Điều này nhắc nhở các linh mục về lời cam kết cầu nguyện của ngài, lần đầu được đề cập trong ngày lễ thụ phong chức phó tế, khi đó ngài đã hứa sẽ đọc kinh Phụng vụ hằng ngày.
6. BẮT CHƯỚC CHÚA GIÊSU KITÔ
(các) con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không ?
Đây là lời hứa quan trọng, thúc giục vị linh mục noi gương Chúa Giêsu Kitô và dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa.
7. VÂNG PHỤC GIÁM MỤC
Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các Đấng kế vị Cha không ?
Đây là lời hứa cuối cùng mà một linh mục phải thi hành, và nó được thực hiện long trọng hơn những lời hứa khác. Linh mục quỳ gối trước mặt Giám Mục, hai tay đặt trong tay Ngài. Đó lời nhắc nhở cụ thể và cam kết vâng phục Đức Giám mục và những người kế vị ngài.

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn: gpquinhon.org 

Tin liên quan