Cáo phó: Cha Giuse Nguyễn Bá Chính

CÁO PHÓ 

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh,

Toà Giám Mục Bắc Ninh trân trọng kính báo: 

Cha Giuse NGUYỄN BÁ CHÍNH

ChaChinh1-150x150

đã an nghỉ trong Chúa hồi 4g30, Thứ Sáu Tuần Thánh

ngày 03/04/2015

Hưỏng thọ 90  tuổi.

Lễ Viếng bắt đầu từ 14g00 ngày 03/04/2015

tại tư gia Giáo họ Oánh, Gx. Thái Nguyên, Gp. Bắc Ninh

Thánh Lễ An Táng vào lúc 9g00 thứ Ba, ngày 07/04/2015

tại Nhà thờ Giáo họ Oánh, Gx. Thái Nguyên, Gp. Bắc Ninh.

Kính xin quí cha, quí tu sĩ và anh chị em cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ

cho Cha Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Văn phòng Toà Giám Mục Bắc Ninh

Tiểu Sử

Cha Giuse Nguyễn bá Chính sinh 1925 tại Thái Nguyên

Năm 1937 – 1943: Tiểu chủng viện Đạo Ngạn Bắc Ninh

Năm 1943 – 1952: Đại chủng viện Alberto, Nam định

Năm 1954 thụ phong LM do Đức cha Thadeo Lê hữu Từ.

Năm 1954 – 1957: giúp giáo xứ Bắc Thần, Bắc Minh, Phước Lý,Gp Xuân Lốc.

Năm 1957 – 1964: Dục Mỹ, Nha Trang.

Năm 1964 – 1968: chánh xứ Đồng Tiến, Sài gòn.

Năm 1968 – 2005: chánh xứ Bắc Dũng, Sài gòn

Năm 2005 – 2014: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng LM Bắc Ninh, Thủ Đức, Tp Hồ chí Minh.

Tháng 12/2014 – 2015: nghỉ hưu tại giáo họ Oánh, giáo xứ Thái Nguyên, Gp Bắc Ninh.