Cáo phó: Lm Giuse Nguyễn Công Hoán


Lm Giuse Nguyễn Công Hoán

cựu Quản Nhiệm Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Giáo Phận Fresno

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1939 tại Bắc Ninh, Vietnam

vừa được Chúa gọi về lúc 12:41 pm ngày 20 thán 1 năm 2015

tại

Community Regional Medical Center, Fresno, California

Hưởng thọ 76 tuổi

42 năm Linh mục
——
1961-1967: Tiểu Chủng Viện Đạo Ngạn
1968-1973: Triết học và thần học tại Đại Chủng Viện Sài Gòn
Thụ phong Linh mục: 29 tháng 4 năm 1973
1973-1975: Chánh Xứ Thiết Nham, kiêm Tuyên uý giới trẻ hạt Phước Lý
1974-1975: Hiệu Trưởng Trường Trung Học Lê Chí Mỹ
1975-1979: Phó Xứ Chính Tòa Thánh Phao-Lô Birmingham, Alabama
1980 – Thành lập các Cộng Đoàn Việt Nam tại Fresno, Bakersfield, California

& Phó Xứ St. Helen, Fresno
1985 – Phó  Xứ Chánh Tòa St. John & Đặc trách  các Cộng Đoàn Việt Nam Fresno

1989 Quản nhiệm Họ Đạo Đức Mẹ La Vang, Fresno
2011 Quản nhiệm Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Fresno
28 tháng 4 năm 2013: nghỉ hưu tại Nazareth House, Giáo Phận Fresno

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa

cho

Linh Hồn Cha Cố Giuse Công Hoán

vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời

Văn Phòng

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ