Home / Thông báo / Cáo phó ông cố Giuse Hoàng Công Sinh – thân phụ cha Giuse Trưởng

About admingdbn

Check Also

Truyền hình trực tuyến thánh lễ hàng ngày lúc 19g00 tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh

Thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh vào lúc 19g00  được …