Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Thiên Cao

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

 Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh, Tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội chúng con thương tiếc kính báo:

Ông Cố: GIUSE NGUYỄN THIÊN CAO

Thân Phụ của Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ LÊ

Sinh ngày: 1936, tại Giáo xứ Cát Thuế – Giáo Phận Hà Nội

Đã được Chúa gọi về lúc: 19g40’, ngày 16/04/2017

Hưởng thọ : 81 tuổi

Nghi thức tẩm liệm lúc: 12g00 thứ hai, ngày 17/04/2017

Nghi thức di quan lúc : 09g00 thứ ba, ngày 18/04/2017

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc: 09g30 thứ ba, ngày 18/04/2017, tại nhà thờ giáo xứ Cát Thuế – Vân Côn – Hoài Đức – Hà Nội.

An táng tại nghĩa trang quê nhà.

Kính xin Đức Cha, Quí Cha, quí Bề trên, quí Tu sĩ, chị em và mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

 

Hà Nội ngày 17 tháng 04 năm 2017

Bề Trên Giám Tỉnh

St JEAN Trần Thị Anh