Cáo phó ông cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hùng

CÁO PHÓ 
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh

Hội Dòng và Tang gia chúng con xin kính báo

ÔNG CỐ PHANXICÔ NGUYỄN VĂN HÙNG

Sinh năm 1960, tại xóm Sàn – Mỹ Hà – Lạng Giang – Bắc Giang

Là thân phụ của nữ tu Anna Nguyễn Thị Uyên thuộc Dòng nữ Đaminh Bắc Ninh

Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 03g30 sáng thứ ba, ngày 24.03.2015

(Nhằm ngày 05.02.2015 âm lịch)

Tại xóm Sàn – Mỹ Hà – Lạng Giang – Bắc Giang

Hưởng thọ 55 tuổi.

 

NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN

Được cử hành vào lúc 14g00 chiều thứ ba, ngày 24.03.2015

THÁNH LỄ AN TÁNG

Được cử hành vào lúc 08g30  sáng thứ năm, ngày 26 tháng 03 năm 2015

Tại Thánh đường Giáo họ Sàn – Giáo Xứ Mỹ Lộc – Giáo phận Bắc Ninh

Sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo họ Sàn.

Hội Dòng và Gia đình chúng con kính xin Đức cha, quý cha, quý tu sĩ cùng hiệp dâng Thánh lễ và  cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Phanxicô được hưởng tôn nhan Chúa.

Hội Dòng và Tang gia chúng con xin chân thành cảm tạ.

Thay mặt tang quyến 

       Bà cố Anna Nguyễn Thị Sinh

Nữ Tu: Anna Nguyễn Thị Uyên

HỘI DÒNG NỮ ĐAMINH BẮC NINH

 

Xin Quý Cha đồng tế mang lễ phục tím