Cầu nguyện với Lời Chúa chủ đề tạ ơn cuối năm

Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng nghe Lời Chúa nhắc nhở về thái độ biết ơn. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa thương ban cho từng người chúng ta, cho gia đình và cho giáo xứ chúng ta trong suốt một năm qua.

Chủ đề: TẠ ƠN (Lc 17,11-19)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng nghe Lời Chúa nhắc nhở về thái độ biết ơn. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa thương ban cho từng người chúng ta, cho gia đình và cho giáo xứ chúng ta trong suốt một năm qua. Trong tâm tình của người con thảo chúng ta dành giây phút này để cảm tạ Thiên Chúa về những ơn lành Ngài vẫn tặng ban cho dù chúng ta có nhận ra hay không nhận ra, để cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình ngợi khen chúc tụng.

Gợi ý suy niệm :

Tạ ơn là thái độ căn bản của người Kitô hữu đối với Thiên Chúa, vì tất cả những gì con người có được đều là hồng ân của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để nhận thức được như người bệnh phong xứ Samaria không phải dễ dàng. Trong cuộc sống, chúng ta thường quên những ân huệ Thiên Chúa trao ban, nhất là trong những lúc gian nguy thử thách. Trong ít phút thinh lặng của những ngày cuối năm này, chúng ta cùng ý thức lại bàn tay tình yêu và cứu độ của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người để tạ tội và tạ ơn với Ngài. Đâu là những quà tặng, những ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa tặng ban cho tôi trong năm qua? Tôi đã làm gì để đáp lại tình thương và ân huệ mà Ngài vẫn thương ban cho tôi? Liệu tôi có muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của mình trong năm mới?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương  chúng tôi!” Lạy Chúa Kitô, Chúa đã động lòng thương xót trước lời kêu xin của mười người cùi và đã chữa họ lành, xin cho chúng con biết tin tưởng chạy đến với Chúa, nhất là những lúc gặp gian nguy, thử thách.

Xướng : “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương  chúng tôi!” Lạy Chúa Kitô, Chúa đã động lòng thương xót trước lời kêu xin của mười người cùi và đã chữa họ lành, xin Chúa cũng chữa lành những căn bệnh tâm hồn, đang làm cho chúng con không còn hiệp thông với người anh chị em chung quanh.

Xướng : “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương  chúng tôi!”  Lạy Chúa Kitô, Chúa đã động lòng thương xót trước lời kêu xin của mười người cùi và đã chữa họ lành, xin cho chúng con cũng biết động lòng thương xót trước những hoàn cảnh đau khổ của anh chị em con.

Xướng : “Không phải cả mười người đều  được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Lạy Chúa Kitô, Chúa đã trách thái độ vô ơn của 9 người cùi, dù được chữa lành nhưng đã lập tức quên ơn huệ họ vừa lãnh nhận, xin cho chúng con biết nhận ra bao ơn lành chúng con đã và đang lãnh nhận trong suốt năm qua và cất tiếng cảm tạ ca tụng Chúa.

Xướng : “Không phải cả mười người đều  được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Lạy Chúa Kitô, Chúa đã trách thái độ vô ơn của 9 người cùi, dù được chữa lành nhưng đã lập tức quên ơn huệ họ vừa lãnh nhận, xin cho chúng con biết nhận ra và cảm ơn biết bao người dù nhỏ bé, nhưng họ đang làm ơn, góp phần tốt đẹp cho cuộc đời của chúng con.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận : hết những gì chúng đang có, và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Cha. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Cha yêu thương chúng con dường nào và xin làm cho chúng con biết chia sẻ tình yêu thương đó với anh chị em chung quanh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.