Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án các cuộc biểu tình bạo lực

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ LÊN ÁN CÁC CUỘC BIỂU TÌNH BẠO LỰC

Chuyển ngữ: Vi Hữu
WGPSG (7.1.2021) – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án các cuộc biểu tình bạo lực và cầu nguyện cho sự an toàn khi tình trạng hỗn loạn đe dọa Điện Capitol Hoa Kỳ.

Tasos, Getty image

Đức Tổng Giám mục José H. Gomez của Los Angeles, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), đã đưa ra tuyên bố sau đây để phản ứng lại tình trạng bạo lực hôm nay ở Điện Capitol Hoa Kỳ:

“Tôi cùng những người có thiện chí lên án bạo lực hôm nay tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Đây không phải là người Mỹ chúng ta. Tôi đang cầu nguyện cho các thành viên của Quốc hội và nhân viên của Capitol cũng như cho cảnh sát và tất cả những người làm việc để khôi phục trật tự và an toàn công cộng.”

“Quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình là một trong những dấu ấn của quốc gia vĩ đại này. Trong thời điểm khó khăn này, chúng ta phải phục tùng các giá trị và nguyên tắc của nền dân chủ của chúng ta và đến với nhau như một quốc gia dưới quyền của Thiên Chúa. Tôi phó thác tất cả chúng ta cho trái tim của Đức Trinh Nữ Maria. Cầu xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa bình, ban cho chúng ta trí tuệ và ân sủng của tinh thần ái quốc và lòng yêu nước chân chính”.

Đức TGM José H. Gomez

Nguồn:https://tgpsaigon.net

Tin liên quan