Chúa giúp ta vượt qua phong ba

CHÚA GIÚP TA VƯỢT QUA PHONG BA

Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt. Bài Phúc Âm Chúa và các môn đệ đi thuyền mang nhiều ý nghĩa.

  1. Gian nan khốn khó.Có Chúa cùng đi trên thuyền đấy mà các môn đệ vẫn chịu cảnh phong ba bão táp. Chúng ta tin Chúa thì vẫn gặp những gian nan khốn khó trong đời, không tránh được.
  2. Cậy trông, tín thác.Lúc đầu, các môn đệ cuống cuồng sợ hãi sóng gió, may mà sau đó các ông đã kêu cầu Chúa. Giữa những nghịch cảnh trong đời, nếu chỉ dựa vào sức mình ta sẽ bất lực và sợ hãi, nếu cậy dựa vào Chúa, ta sẽ có sức mạnh vững vàng.
  3. Phong ba mà Chúa vẫn ngủ.Khi gặp gian nan khốn khó, một đàng ta có cảm tưởng Chúa im lặng, Chúa ngủ; đàng khác, ta cần có một tâm trạng tín thác vững vàng như gương Chúa ngủ.
  4. Thiên Chúa quyền năng.Một lời Chúa phán biển liền lặng. Chúa quyền năng tạo dựng và làm chủ vũ trụ trời đất. Chúa luôn lớn hơn, mạnh hơn bất kể quyền lực sự dữ nào. Đừng sợ.
  5. Bạn kể thêmý nghĩa nữa nhé…

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường