ĐHY Tagle được nâng lên đẳng Hồng y giám mục

Hôm 01/05, thông cáo Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã thăng Đức Hồng y Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, và Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, lên đẳng Hồng y giám mục.
Đức Hồng y Antonio Tagle là tổng giám mục Manila từ năm 2011-2020. Ngài là một nhân vật nổi bật trong Thượng Hội đồng giám mục về giới trẻ năm 2018. Một năm sau, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, thay thế Đức Hồng y Fernando Filoni. Từ năm 2015, Đức Hồng y Tagle cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế, một tổ chức bao gồm 165 cơ quan phát triển và cứu trợ Công giáo quốc gia.

Hồng y giám mục

Các thành viên Hồng y đoàn được phân thành 3 cấp bậc: Hồng y phó tế, Hồng y linh mục và Hồng y giám mục. Các Hồng y giám mục là cấp cao nhất. Theo truyền thống, 6 Hồng y thuộc Công giáo Latinh được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa của các nhà thờ cổ ở vùng phụ cận Roma. Các Thượng phụ Công giáo Đông phương cũng là các Hồng y giám mục.

Đức Thánh Cha chỉ định Đức Hồng y Stella làm Hồng y giám mục nhà thờ hiệu tòa Porto-Santa Rufina, trước đó là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng y Roger Etchegaray, đã qua đời ngày 04/09/2019. Đức Thánh Cha không chỉ định một nhà thờ hiệu tòa cho Đức Hồng Y Tagle, thay vào đó, ngài ra một phúc chiếu ban cho Đức Hồng y Tagle có tư cách hoàn toàn như các Hồng y giám mục khác.

14 Hồng y giám mục

Tháng 06/2018, Đức Thánh Cha đã mở rộng số các Hồng y số Hồng y giám mục nhiều hơn 6 vị theo truyền thống và đã bổ nhiệm một số Hồng y giám mục mà không chỉ định các nhà thờ hiệu tòa cho các ngài. Đó là Đức Hồng y Pietro Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh; Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương; Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ giám mục; và Đức Hồng y Filoni, nguyên Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Với việc thăng hai Đức Hồng Y Tagle và Stella, số Hồng y giám mục hiện nay là 14 vị.

Phụ tá Camerlengo: Đức tổng giám mục Ilson de Jesus Montanari

Hôm 01/05 Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức tổng giám mục Ilson de Jesus Montanari, Tổng Thư ký Bộ Giám mục làm phụ tá Camerlengo, trợ giúp vị chánh Camerlengo là Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống. Camerlengo có nhiệm vụ xác nhận sự qua đời của vị Giáo hoàng đương nhiệm và quản lý tài sản tạm thời của Tòa Thánh trước khi bầu Giáo hoàng mới. (ACI 01/05/2020)

Hồng Thủy 

Nguồn: Vaican News Tiếng Việt

Tin liên quan