Đức TGM Luis Ladaria, Tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin

VATICAN. Hôm 1-7-2017, ĐTC đã bổ nhiệm Đức TGM Luis Ladaria, dòng Tên, làm tân Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, kế nhiệm ĐHY Gerhard Mueller.

Đức TGM Ladaria cho đến nay là Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin, người Tây Ban Nha, năm nay 73 tuổi, nguyên là giáo sư tín lý tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana và làm Phó Viện trưởng tại đây từ năm 1986 đến 1992. Năm 2008 ngài thăng TGM Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin.

ĐHY Gerhard Mueller, người Đức, năm nay 70 tuổi, nguyên là GM giáo phận Regensburg bên Đức, và năm 2012 ngài được ĐTC Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin.

Ngày 2-7-2017 là ngày ngài mãn nhiệm kỳ 5 năm và ĐTC Phanxicô không gia hạn chức vụ này của ĐHY. Ngài sẽ trở về Đức và hiện không đảm nhận chức vụ nào.

Thông cáo chính thức của Phòng báo chí Tòa Thánh viết: ”ĐTC cám ơn ĐHY Gerhard Ludwig Mueller sau khi mãn nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh “Ecclesia Dei” (về các tín hữu Công giáo thủ cựu), Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về kinh thánh và Ủy ban Thần học quốc tế. ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J, TGM hiệu tòa Tibica, lên kế nhiệm. Cho đến nay ngài là Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin”.

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: Đài Vatican

 

Tin liên quan