Đức Thánh Cha cổ võ hiệp nhất Công Giáo và Anh giáo

ROMA. ĐTC cổ võ thái độ khiêm tốn và cùng thực thi các công tác từ bi thương xót như con đường tìm về hiệp nhất giữa Công Giáo và Anh giáo.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng chiều chúa nhật 26-2-2017 khi viếng thăm giáo xứ ”Các Thánh” (All Saints) của Anh giáo tại Roma, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập giáo xứ này, và đây cũng là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng viếng thăm một nhà thờ Anh giáo ở Roma.

Trong số những người hiện diện ở Thánh Đường, có ĐGM Anh giáo Robert Innes đặc trách vùng Âu Châu, Mục Sư Jonathan Boardman, chánh sở Giáo xứ Anh giáo ”Các Thánh”, ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, ĐHY Kasper nguyên chủ tịch Hội đồng này, và ĐHY Georg Pell người Úc, Bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh.

Mở đầu cuộc viếng thăm, sau lời chào mừng, ĐTC đã làm phép dầu thánh và xông hương bức ảnh Chúa Kitô Cứu Thế và cùng các GM hiện diện thắp nến trước bức ảnh. Tiếp đến là nghi thức lập lại lời hứa khi chịu phép rửa tội.

Trong bài giảng sau đoạn thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Corinto, ĐTC nhắc đến những chia rẽ trong cộng đoàn này và những khó khăn thánh Phaolô gặp đối với cộng đoàn tại đây và ngài nói rằng:

”Khi chúng ta là cộng đoàn các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa, đứng trước những bất hòa, chúng ta hãy đặt mình trước tôn nhan thương xót của Chúa Kitô để vượt thắng những bất hòa ấy, chúng ta cũng hãy làm như thánh Phaolô đã làm tại một trong những cộng đoàn Kitô tiên khởi..

”Nếu chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của chúng ta và xin lỗi, thì lòng thương xót chữa lành của Thiên Chúa sẽ chiếu tỏa rạng ngời trong chúng ta và cũng trở nên hữu hình ở bên ngoài; có thể nói qua chúng ta người khác cũng thấy được vẻ đẹp dịu hiền của tôn nhan Chúa Kitô”.

ĐTC nói thêm rằng ”Một tình hiệp thông chân thực và vững chắc sẽ tăng trưởng và vững mạnh khi ta cùng nhau hoạt động cho những người túng thiếu. Qua chứng tá hòa hợp về đức bác ái, tôn nhan thương xót của Chúa Giêsu sẽ trở nên hữu hình trong thành thị của chúng ta”.

Và ngài kết luận rằng: ”Hỡi các tín hữu Công Giáo và Anh giáo, chúng ta hãy khiêm tốn cảm tạ Chúa vì sau 2 thế kỷ nghi kỵ nhau, giờ đây chúng ta có thể nhìn nhận rằng ơn thánh phong phú của Chúa Kitô cũng đang hoạt động nơi những người khác. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì giữa các tín hữu Kitô có sự gia tăng ước muốn xích lại gần nhau hơn, ước muốn này được biểu lộ qua việc cầu nguyện chung và cùng làm chứng tá Tin Mừng, nhất là qua những hình thức phục vụ khác nhau.. Chúng ta hãy khích lệ nhau trở thành những môn đệ ngày càng trung thành với Chúa Giêsu, ngày càng tự do đối với những thành kiến quá khứ, và ngày càng mong muốn cầu nguyện cho nhau và với nhau”.

Trong cuộc viếng thăm, ĐTC đã chúc lành cho sáng kiến giáo xứ ”Các Thánh” của Anh giáo kết nghĩa với Giáo Xứ Công Giáo cùng tên ở Roma. Ngài cũng trả lời câu hỏi do một số tín hữu Anh giáo nêu lên.

Trong một câu trả lời, ĐTC cho biết ngài cùng với các cộng sự viên đang nghiên cứu dự án viếng thăm nước Nam Sudan cùng với Đức Giáo Chủ Anh giáo, theo mời đề nghị của một số GM Công Giáo, Tin Lành Trưởng lão và Anh giáo. (SD 26-2-2017)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: Đài Vatican

Tin liên quan