Đức Thánh Cha tiếp 400 chủ xí nghiệp quốc tế

VATICAN. ĐTC khuyến khích giới chủ xí nghiệp biến đổi các tổ chức và cơ cấu kinh tế để đáp ứng những nhu cầu ngày nay, để chúng phục vụ con người, nhất là những người bị gạt ra ngoài lề.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 400 giới chủ xí nghiệp quốc tế vừa kết thúc tại Roma 2 ngày (2-3/12) Diễn đàn hoàn cầu của tổ chức Fortune và Time.

Diễn đàn có chủ đề là ”Thách đố của thế kỷ 21: kiến tạo một khế ước xã hội mới”. ĐTC nhận xét rằng ”Thế giới chúng ta ngày nay đang mang nhiều lo âu. Sự chênh lệch giữa các dân tộc tiếp tục sâu rộng và nhiều cộng đoàn trực tiếp phải chịu chiến tranh, nghèo đói hoặc nhiều người phải ra đi như di dân và tị nạn. Dân chúng muốn lên tiếng và biểu lộ những lo âu sợ hãi của họ.”

ĐTC cũng ghi nhận chính sự hiện diện của các chủ xí nghiệp tại Diễn đàn này là một dấu chỉ hy vọng, vì ”khi chúng ta nhìn nhận tai ương giữa chúng ta, chúng ta có thể tìm cách chữa lành nó bằng cách áp dụng các biện pháp trị liệu đúng đắn.. Điều này đòi phải có một sự hoán cải về tổ chức và bản thân, một sự thay đổi tâm hồn, dành ưu tiên cho những biểu hiện sâu xa nhất của nhân loại chúng ta, cho các nền văn hóa, các xác tín tôn giáo và truyền thống của chúng ta”.

ĐTC nhấn mạnh rằng ”Thách đố lớn của chúng ta là trả lời cho những mức độ bất công hoàn vũ bằng cách thăng tiến ý thức trách nhiệm địa phương và bản thân, làm sao để không một ai bị loại trừ, không được tham gia vào đời sống xã hội… Sự canh tân, thanh tẩy và củng cố các kiểu mẫu kinh tế vững chắc tùy thuộc sự hoán cải bản thân của chúng ta cũng như lòng quảng đại đối với những người túng thiếu”.

Sau cùng ĐTC khích lệ công việc đã được khởi sự tại Diễn Đàn quốc tế này trong những ngày qua và tìm kiếm những con đường có tính chất sáng tạo hơn để biến đổi các cơ cấu và tổ chức kinh tế để chúng ngày càng đáp ứng những nhu cầu ngày nay, phục vụ con người, nhất là những người túng thiếu nhất” (SD 3-12-2016)

G. Trần Đức Anh OP

nguồn: Đài Vatican

Tin liên quan