Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tuần lễ phụng vụ Italia

VATICAN. ĐTC kêu gọi các chuyên gia phụng vụ và Trung Tâm hoạt động phụng vụ ở Italia giúp đỡ các thành phần dân Chúa để phụng vụ trở thành tột đỉnh sinh động của Giáo Hội.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 24-8-2017, dành cho 800 tham dự viên Tuần lễ Phụng Vụ toàn quốc Italia thứ 68 về chủ đề ”Một phụng vụ sinh động cho một Giáo Hội sinh động”.

Trong bài huấn dụ, ĐTC mời gọi các tín hữu ý thức yếu tố cơ bản, theo đó Phụng vụ sống động trước tiên nhờ sự hiện diện sinh động của ”Đấng đã phá hủy sự chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới” (Kinh tiền tụng Phục Sinh I). Cũng như nếu không có nhịp tim đập thì không có sự sống con người, cũng thế không có hoạt động phụng vụ nếu không có trái tim đập là Chúa Kitô”.

Sau khi nhắc đến công trình cải tổ phụng vụ của Công đồng chung Vatican 2, ĐTC nhắc nhở cho các nhà phụng vụ rằng phụng vụ chính là cuộc sống của toàn dân trong Giáo Hội. Tự bản chất, phụng vụ là ”nhân dân” chứ không phải là giáo sĩ, là một hoạt động cho dân, và cũng là của dân. Giáo Hội cầu nguyện thu thập tất cả những người quan tâm lắng nghe Tin Mừng, và không gạt bỏ một ai: người lớn cũng như người nhỏ, người giàu cũng như người nghèo, trẻ em và người già, người lành mạnh cũng như người đau yếu, người công chính và người tội lỗi.

Phụng vụ là sự sống chứ không phải là một ý tưởng để hiểu. Phụng vụ giúp sống kinh nghiệm khởi đầu, kinh nghiệm biến đổi cách thức tư duy và cư xử, chứ không phải để làm giàu kiến thức về Thiên Chúa”.

Và ĐTC xin các nhà phụng vụ hãy giúp các thừa tác viên thánh chức, cũng như các thừa tác viên khác, các ca viên, nghệ sĩ, nhạc sĩ, cộng tác để phụng vụ trở thành ”nguồn mạch và tột đỉnh sức sinh động của Giáo Hội” (Xc SC 10) (Rei 24-8-2017)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: Đài Vatican

Tin liên quan