Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của Tuần Báo Tertio, Bỉ

VATICAN. Hôm 7-12-2016, một cuộc phỏng vấn dài ĐTC Phanxicô dành cho tuần báo Công Giáo Tertio ở Bỉ đã được công bố.

Trong cuộc phỏng vấn, ĐTC đề cập đến những thành quả của Năm Thánh Lòng Thương Xót, đặc tính trung lập về tôn giáo của Nhà Nước, mong ước một Giáo Hội công nghị, trách nhiệm của những người làm việc trong ngành truyền thông, và sau cùng là một số lời khuyên dành cho các LM.

ĐTC đặc biệt phê bình thái độ duy thế tục (laicismo) hay đúng hơn là thái độ bài tôn giáo của một số nhà nước, một thái độ khép kín đối với chiều kích siêu việt, một thứ gia sản cho chủ thuyết soi sáng để lại. Đồng thời ĐTC ca ngợi Nhà nước trung lập về tôn giáo (laico) và gọi chủ trương này tốt đẹp hơn thứ nhà nước thiên riêng về một tôn giáo.

ĐTC tái lên án sự lạm dụng tôn giáo để thực thi bạo lực và ngài nhận xét rằng trong tôn giáo nào cũng có những nhóm cực đoan duy căn. Những nhóm thiểu số này làm cho tôn giáo của họ trở nên bệnh hoạn và gây chia rẽ trong cộng đoàn, và đó cũng là một hình thức chiến tranh.

ĐTC cũng tái lên án những người miệng thì nói là ”Không bao giờ chiến tranh nữa”, nhưng trong khi đó họ chế tạo võ khí và bán cho chính những người đang giao chiến, để mang lợi nhuận cho những người chế tạo võ khí.

Về Năm Thánh Lòng Thương Xót, ĐTC nói biết ý tưởng ấn định Năm Thánh đến với ngài qua cuộc nói chuyện với Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng. Đó là một ý tưởng đến từ trên cao, do Chúa soi sáng. Ngài cũng nhận định rằng sự kiện Năm Thánh không phải chỉ diễn ra ở Roma, nhưng trên toàn thế giới, đã tạo nên một ”phong trào”. Nhiều người còn nói họ cảm thấy được kêu gọi hòa giải với Thiên Chúa, cảm thấy sự vuốt ve của Chúa Cha”.

Đề cập đến công nghị tính của Giáo Hội, ĐTC cho biết ngài mong muốn một Giáo Hội công nghị, Giáo Hội nảy sinh từ cộng đoàn, từ hạ tầng. Có thứ Giáo Hội kim tự tháp, trong đó Phêrô nói và Phêrô làm, và có Giáo Hội công nghị trong đó Phêrô là Phêrô, nhưng đồng hành với Giáo Hội. Kinh nghiệm phong phú hơn về tất cả những điều đó là hai Thượng HĐGM vừa qua về gia đình, trong đó nảy sinh Tông Huấn Amoris laetitia, Niềm vui yêu thương. Đó là công nghị tính (sinodalità), không đi xuống từ trên cao, nhưng lắng nghe các Giáo Hội, hòa hợp và phân định. Phêrô là người bảo đảm sự hiệp nhất của Giáo Hội và cần tiến bước trong công nghị tính, đó là một trong những điều mà các tín hữu Chính Thống còn bảo tồn được”.

Về những người làm việc trong ngành truyền thông, ĐTC đề cao các phương tiện này, nhưng đồng thời ngài cảnh giác trước cám dỗ trở thành những phương thế để vu khống, mạ lỵ và hủy điệt con người. Sự loan tin xuyên tạc có thể là tai hại lớn nhất mà một phương tiện truyền thông có thể gây ra, nó lèo lái dư luận theo một chiều hương, và bỏ qua khía cạnh sự thật.

Trong cuộc phỏng vấn, ĐTC kêu gọi các linh mục hãy luôn yêu mến Mẹ Maria và đừng bao giờ cảm thấy mình bị mồ côi, trái lại hãy để cho mình được Chúa Giêsu nhìn và hãy tìm kiếm thân mình đau khổ của Chúa Giêsu nơi những người anh em mình. Ngài nói: ”Các linh mục đừng xấu hổ vì có sự dịu dàng. Ngày nay cần phải có một cuộc cách mạng về sự dịu dàng trong thế giới này, một thế giới đang bị thứ bệnh cứng tim”. (SD 7-12-2016)

G. Trần Đức Anh OP

nguồn: Đài Vatican

Tin liên quan