HĐGM: Biên bản Hội nghị thường niên 2020

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 Hội Nghị Thường Niên Năm 2020

 BIÊN BẢN

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường niên năm 2020 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều thứ Hai ngày 12/10/2020 đến thứ Sáu ngày 16/10/2020, với sự tham dự đông đủ tất cả các thành viên của Hội Đồng Giám Mục.

Hội Đồng Giám Mục vui mừng lắng nghe thư của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, chia sẻ một số suy tư về ý nghĩa Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô, về tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục hiện nay và về đời sống đức tin trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Hội Đồng Giám Mục chúc mừng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa.

Hội Đồng Giám Mục chia sẻ với Tổng Giáo phận Huế, giáo phận Đà Nẵng và giáo phận Hà Tĩnh đang chịu những thiệt hại do mưa lũ kéo dài, đồng thời kêu gọi hiệp thông cầu nguyện và cộng tác cứu trợ.

Trong Hội nghị lần này, Hội Đồng Giám Mục:

  1. Soạn thảo và công bố Thư Mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa;
  2. Đề cử Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long phụ trách Hội Thừa sai Việt Nam với nhiệm kỳ 5 năm;
  3. Chấp thuận đề xuất của Uỷ ban Văn hóa thành lập thư viện của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đặt tại Văn phòng Hội Đồng Giám Mục;
  4. Quyết định quyên góp “Đồng Tiền Thánh Phêrô” hàng năm tại các giáo phận;
  5. Nghe phúc trình của các ủy ban:

– Ủy ban Giáo dục Công giáo trình bày chương trình hoạt động và những dự kiến trong tương lai;

– Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày về các Hội Giáo hoàng truyền giáo;

– Ủy ban Giáo dân trình bày nhiệm vụ và việc huấn luyện giáo dân tại các giáo phận;

– Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trình bày dự án Trung tâm bồi dưỡng đời sống giáo sĩ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng;

– Ủy ban Phụng tự trình bày về việc phê chuẩn Sách lễ Rôma, sách Các Bài đọc và việc dịch sách Các Nghi thức;

– Ủy ban Kinh Thánh trình bày định hướng làm việc của Ủy ban trong giai đoạn mới;

– Ủy ban Công lý – Hòa bình trình bày việc phổ biến giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo;

– Ủy ban Tu sĩ trình bày về việc hiện diện của các dòng tu mới, và về sự hiệp thông giữa các dòng tu với giáo phận;

– Học viện Công giáo trình bày sự phát triển của Học viện và dự kiến cơ sở lâu dài của Học viện trong thời gian sắp tới.

Hội Đồng Giám Mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I/2021 sẽ được tổ chức tại Tòa Giám mục Nha Trang, từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021.

Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn. TP. HCM, ngày 16/10/2020

Tổng thư ký
Hội đồng Giám mục Việt Nam

đã ký

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục giáo phận Mỹ Tho

Download file PDF tại đây.

WHĐ (16.10.2020)

Nguôn: hdgmvietnam.com

 

Tin liên quan