Mừng lễ bảo trợ thánh Phanxicô Xaviê quý cha

Mừng Lễ Thánh Phanxicô Xaviê

Ngày 03/12/2020

TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

Hân hoan mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê

Bảo trợ của quý cha:

 1. Cha Phanxicô Xaviê M. Hồ Hoàng Doanh

2.Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đại

3.Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàn

4.Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân

5.Cha Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải

6.Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu

7.Cha Phanxicô Xaviê Phạm Văn Quang

8.Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

9.Cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận

10.Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuân

 Kính chúc Quý Cha

Ngày Lễ Bảo trợ nhiều niềm vui, bình an và thánh đức, tiếp bước thánh  Phanxicô Xaviê nhiệt thành với sứ vụ truyền giáo, đưa niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người.

 Hiệp nguyện,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh

Cùng các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
và anh chị em trong giáo phận Bắc Ninh.