Nam Viên: Thiệp mời dự lễ tạ ơn và mừng lễ bổn mạng

Trong niềm tri ân Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Vô Nhiễm và các bậc tiền nhân, cha xứ cùng toàn thể dân họ  Nam Viên trân trọng kính mời Đức cha, Quý cha, Quý Nam Nữ Tu sĩ và anh chị em đến tham dự lễ tạ ơn với xứ họ vào lúc 9g00 sáng ngày 8 tháng 12 năm 2014.

Thi-p m-i Nam Viên g-i

T/M cha xứ

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thắng