Phim hoạt hình (cartoon) Kitô giáo

 1. Giáng sinh đầu tiên: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-giang-sinh-dau-tien/xem-phim/10380
 2. Sự ra đời của Chúa Giêsu: https://youtu.be/CaxA3jN41-E
 3. Hãy đi theo thầy ! – Following Me! https://youtu.be/lEib0Z7eViY
 4. Cuộc đời Chúa Giêsu: https://www.youtube.com/watch?v=m6FlR1oaXEw&t=127s
 5. Cuộc đời Chúa Giêsu: https://www.facebook.com/watch/?v=1437245296453159
 6. Người con hoang đàng: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-nguoi-con-hoang-dang/xem-phim/10335
 7. Bữa Tiệc Ly: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-bua-tiec-ly/xem-phim/10384
 8. Ở trong vườn:  https://www.youtube.com/watch?v=1xSgNceGVFg
 9. Trở về nhà cha:  https://www.youtube.com/watch?v=lSS0HQH2_mQ
 10. Người đã Phục Sinh: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-nguoi-da-phuc-sinh/xem-phim/10386
 11. Đường đến Đa – mát: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-duong-den-da-mat/xem-phim/10402
 12. Chiến thắng Biển Đỏ: https://youtu.be/G_pGB2zyTIM
 13. Huyền thoại Môsê: https://youtu.be/y9Yzey2CMeE
 14. Trận chiến cuối cùng theo sách Khải Huyền: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-tran-chien-cuoi-cung-theo-sach-khai-huyen/xem-phim/10404
 15. Xuất Hành – hãy để dân tộc Ta ra đi: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-xuat-hanh-hay-de-dan-toc-ta-ra-di/xem-phim/1035
 16. Gia -cóp và E6 -xau: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-gia-cop-va-e-xau/xem-phim/10359
 17. Rahab và bức tường Giê-ri-khô https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-rahab-va-buc-tuong-gie-ri-kho/xem-phim/10327
 18. Tiếng gầm của bầy sư tử: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-tieng-gam-cua-bay-su-tu/xem-phim/10378
 19. Chuyến phưu lưu với người khổng lồ: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-chuyen-phieu-luu-voi-nguoi-khong-lo/xem-phim/10358
 20. Lúc khởi đầu: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-luc-khoi-dau/xem-phim/10373
 21. Thiên Chúa dựng nên trời đất: https://www.youtube.com/watch?v=EtDqw7fe9_I
 22. Đường đến Đa -mát: https://www.phimconggiao.com/phim-hoat-hinh-duong-den-da-mat/xem-phim/10402
 23. Phim Tân Ước: https://www.phimconggiao.com/phim-cong-giao/
 24. Phim Cựu Ước: https://www.phimconggiao.com/phim-cong-giao/phim-cuu-uoc/
 25. Phim giáo dục Đức Tin: https://www.phimconggiao.com/giao-duc-gia-dinh/giao-duc-duc-tin/
 26. Phim giáo dục gia đình: https://www.phimconggiao.com/giao-duc-gia-dinh/
 27. Quà tặng cuộc sống: https://www.phimconggiao.com/video-y-nghia/qua-tang-cuoc-song/
 28. Sưu tầm
[foogallery id=”43251″]

Tin liên quan