Suy niệm: Chúa Hiển Linh nơi mỗi người

CHÚA HIỂN LINH NƠI MỖI NGƯỜI

Tôi là ai: là các đạo sĩ mải mê tìm Chúa để thờ lạy, hay là Hêrôđê bằng mọi giá tìm Chúa để loại bỏ?

Chúa đã tỏ lộ nơi con người mang tên Giêsu, làm thế nào để Chúa tỏ lộ nơi con người mang tên của TÔI?

Mừng lễ Hiển Linh là THẤY Chúa trong đời và khiến người thấy Chúa trong ta. Được như thế thì cuộc đời chan hoà niềm vui hạnh phúc.

TRUONG NGUYEN