Suy niệm Chúa nhật 26: Niềm tin dấn thân hành động

NIỀM TIN DẤN THÂN HÀNH ĐỘNG

Truyện Phúc Âm kể người cha sai 2 người con đi làm vườn nho cho thấy khoảng cách giữa nói và làm. Người con cả ban đầu thẳng thừng chối từ “con không muốn” nhưng sau lại đi làm. Người con thứ thì ngọt ngào nhanh nhẹn thưa vâng, nhưng là vâng để đấy, chỉ vâng cái miệng mà thôi, vâng rõ to mà sau lại không đi làm. Kiểu này, khi đọc kinh Thú Nhận thay vì đấm vào ngực thì nên vả vào miệng!hihiii

Chuyện làm vườn nho cũng là chuyện sống đạo của chúng ta: Niềm tin không chỉ là cất lời tuyên xưng, mà cònphải dấn thân bằng những hành động cụ thể như thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”.

Trong đời sống hôn nhân gia đình, tình yêu đâu chỉ là những lời nói chót lưỡi đầu môi, còn cần những nghĩa cử yêu thương. Trong đời sống đạo nơi giáo xứ, đức tin không dừng lại ở chuyện râm ran kinh kệ, hay tệ hơn là cứ ngồi “phán” và bàn tán nhiều chuyện, nhưng cần những dấn thân góp phần dựng xây giáo xứ. Chính Chúa Giêsuđã nói: “Không phải bất cứ ai thưa ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha mới được vào.” Amen.

… Phụ thêm: Nghe có chuyện vui kể rằng: Cả thế giới đều phải kiêng nể Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng Mỹ lại sợ Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy mà cả Mỹ và Nhật lại sợ ông Trung Quốc vì Trung Quốc không nói mà vẫn cứ làm. Nhưng rồi thì tất cả thiên hạ đều phải sợ ông Việt Nam! Vì Việt Nam nói một đằng làm một nẻo… không biết đâu mà lần! hihiii…

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường