Suy niệm: Lễ Tro lo về cùng Chúa – Mùa Chay chạy vào tình nghĩa

LỄ TRO LO VỀ CÙNG CHÚA

Thứ Tư Lễ Tro, mọi người xếp hàng đi lên xức tro cứ như lên rước lễ, theo thói quen, có bà há miệng ra, may mà cha không quen tay, chứ đưa nắm tro vào miệng thì thôi rồi, chết sặc mất!

Xức tro để làm gì? Lời nguyện làm phép tro và lời đọc khi xức tro đều nhấn mạnh xức tro là dấu chỉ lòng ăn năn trở về cùng Chúa. Không chỉ an lòng về cùng Chúa sau này khi ta lìa đời trở về cát bụi, mà hết lòng về cùng Chúa ngay lúc này vì Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu và giàu tình thương tha thứ như Bài Đọc I xác quyết.

Thế nên, Tin Mừng là ở điểm này: Chúng ta thật lòng trở về cùng Chúa để vui hưởng tình Chúa yêu thương, chứ không phải vì sợ Chúa trừng phạt.

MÙA CHAY CHẠY VÀO TÌNH NGHĨA

Tên gọi Mùa Chay khiến ta nghĩ ngay đến ăn chay là chính. Cũng đúng đấy vì Lễ Tro khởi đầu Mùa Chay cũng là ngày phải ăn chay.

Tuy nhiên, Phúc Âm của Lễ Tro lại nói tới 3 việc phải làm, tạm gọi là 3C: Cho đi, Cầu nguyện, Chay tịnh. Đáng lưu ý là ‘cho đi’ được nói đến đầu tiên và ‘ăn chay’ lại nói đến sau cùng! Có phải vì ‘cho đi’ mới là việc khó nhất.

Điều đáng lưu ý nữa là Chúa dặn làm các việc trên cần kín đáo, tránh khoe khoang. Tại sao vậy? Phải chăng Chúa muốn chúng ta Mùa Chay chạy vào tình nghĩa. Bởi vì, cho đi, cầu nguyện và chay tịnh đều là những nghĩa cử bày tỏ tình yêu người, yêu mình và yêu Chúa. Khi làm vì yêu thương thật lòng thì người ta luôn kín đáo, chỉ cần người yêu và Chúa thấu hiểu lòng mình là hạnh phúc rồi. Còn khi làm mà lại cứ khoe khoang thì chẳng còn là yêu thương nữa, mà là quảng cáo mất rồi!

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường