Home / Thông báo / Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 05 năm 2021

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 05 năm 2021

SUY NIỆM

MẦU NHIỆM MÂN CÔI

05/2021

************

Năm Sự Sáng

HMC 05.2021 A4 (pdf)

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê su chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

         Tập nhân đức: Hãy tập khám phá ra ơn gọi làm con cái Chúa, để sống sao cho xứng đáng với tư cách là con cái Chúa.

I – LỜI CHÚA    Xin đọc Tin Mừng Mt 3,13-17

  1. GỢI Ý SUY NIỆM

Trong mầu nhiệm này, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, khi Ngài bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

Có người đặt câu hỏi là tại sao Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người và cũng là Thiên Chúa, Ngài không hề phạm tội mà lại phải đến xin Gioan tẩy giả làm phép rửa cho Ngài ? Cho dù phép rửa của Gioan tẩy giả chæ là một phép rửa để tỏ lòng sám hối, nhưng khi có tội thì mới cần phải sám hối. Đối với Chúa Giêsu, Ngài đâu có tội mà lại phải sám hối ?

Theo lối suy luận bình thường thì đúng. Ngài không cần phải lãnh phép rửa của Gioan. Vì phép rửa của Gioan chỉ dành cho những tội nhân lãnh nhận để tỏ lòng sám hối. Bởi vì có tội mới cần sám hối, có nhơ bẩn mới cần tẩy rửa, và chính Gioan Tẩy Giả cũng đã nói điều đó với Chúa Giêsu rằng: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi”.

Nhưng ở đây, việc Chúa Giêsu đến xin Gioan Tẩy giả làm phép rửa mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cá nhân Ngài hoàn toàn vô tội nhưng Ngài mang một sứ mạng là “gánh” tội trần gian và chịu chết để đền tội thay cho nhân loại.

Nếu Ngài chịu chết để đền tội thay cho toàn thể nhân loại chứ không phải đền tội cho bản thân Ngài, thì việc Ngài đến xin Gioan phép rửa cũng là để lòng sám hối thay cho cả nhân loại chứ không phải sám hối cho bản thân Ngài. Bởi vì Ngài luôn luôn và mãi mãi là Đấng hoàn toàn vô tội.

Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, nhiều khi cha mẹ không phạm tội nhưng vẫn phải đứng ra để nhận tội thay cho con cái khi chúng sai lỗi hoặc xúc phạm tới người khác. Cho nên, người ta mới nói: “con dại, cái mang” là vì vậy.

Thánh Phaolô tông đồ cũng đã chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng; Chúa Giêsu là Đấng hoàn toàn vô tội khi ngài nói: “Ngài giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi”. Trong Kinh cuộc đời Chúa Kitô cũng có câu: “đời Người sống rất siêu phàm, không ai bắt được lỗi lầm cỏn con”. Hay như trong thư thứ nhất của thánh Phêrô cũng đã nói: Người không hề phạm tội; Chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối”

Mặc dù Ngài không hề phạm tội, như chúng ta đã nghe nói ở trên, nhưng Ngài đến xin Gioan tẩy giả làm phép rửa cho Ngài là vì Ngài nhận tội và sám hối thay cho toàn thể nhân loại.

Chính vì vậy mà Ngài đã xếp hàng chung với những người thu thuế, những kẻ tội lỗi… chờ đến phiên mình để được Gioan làm phép rửa, khiến Gioan tẩy giả đã bối rối, và tìm cách từ chối. Bởi vì, Đấng ông không đáng được xách dép cho Ngài. Đấng là thẩm phán quyền uy, Đấng sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần, Đấng ấy lại cúi mình xin ông làm phép rửa sám hối.

Nhưng Chúa Giêsu mời gọi ông cứ làm, dù ông không hiểu, vì đó là điều hợp với ý muốn của Chúa Cha, khi Ngài nói: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”.

Câu nói đầu tiên khi bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu đã tóm tắt cả cuộc đời tương lai của Ngài. Ngài chỉ muốn hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Chính vì vâng phục thánh ý Chúa Cha mà Ngài đã hạ mình xuống trước mặt Gioan Tẩy giả và không những thế, Ngài còn dìm mình thật sâu trong dòng nước, để chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân. Ngài liên đới với sự hoán cải của toàn thể nhân loại.

Một điều lạ thay là chỗ Chúa chịu phép rửa có độ sâu dưới mực nước biển là 394 m. Xét về chiều không gian vật lý thì đây là chỗ thấp nhất trên mặt địa cầu. Nhưng xét về chiều sâu thiêng liêng thì đây cũng là lúc Con Thiên Chúa hạ mình xuống chỗ thấp nhất, để xin một con người làm phép rửa cho mình. Xin một thụ tạo làm phép rửa cho Đấng Sáng Tạo.

Nhưng chính lúc Ngài tự hạ vì vâng phục, thì Chúa Cha lại muốn long trọng tôn vinh Ngài. Vì thế mà, ngay khi Ngài vừa lên khỏi nước, thì các tầng trời mở ra, Thánh Thần Chúa như chim bồ câu ngự xuống và ngự trên Ngài, đồng thời tiếng Chúa Cha từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Khi Chúa chịu phép rửa, lúc Ngài vừa lên khỏi nước thì các tầng trời mở ra, làm cho chúng ta nhớ lại, khi ông bà nguyên tổ phạm tội thì cửa trời bị đóng lại, khiến con người bị cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa. Nhưng từ ngày Chúa chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, trời đất lại giao hòa, con người lại được hiệp thông với Thiên Chúa.

Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, Chúa đã ban lại sự thánh thiện công chính nguyên thủy mà chúng ta đã đánh mất do tội nguyên tổ gây nên, cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Chắc chắn khi đó, tiếng Chúa Cha cũng nói với chúng ta rằng: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con”. Khi lãnh bí tích Rửa tội, Giáo hội cũng trao cho chúng ta một tấm khăn trắng, tượng trưng cho áo linh hồn và mời gọi ta hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho tới khi ra trước tòa Chúa Kitô, nghinh đón Đấng Cứu Thế, để ta được sống muôn đời.

Tiếp đến, Giáo hội trao cho ta một cây nến sáng tượng trưng cho ngọn đèn đức tin của ta, đồng thời mời gọi ta sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin, để mai sau ta được ra nghinh đón Chúa với toàn thể các thánh trên trời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy nhận ra ơn gọi cao cả, nghĩa là ơn làm con cái Chúa qua bí tích Rửa tội, để ta sống xứng đáng là con cái Ngài và để mai sau ta được vào hưởng hạnh phúc trong Nước Trời. Amen.

III – GỢI Ý SỐNG VÀ CHIA SẺ 

  1. Tôi có nhận ra ơn gọi cao cả là được làm con cái Thiên Chúa qua bí tích Rửa tội không ?
  2. Tôi có cố gắng sống đúng với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa không ?
  3. Tôi có cố gắng dùng gương sáng đời sống đức tin để soi sáng cho mình và cho người khác không ?

  * Cầu nguyện cho các chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Anna Nguyễn Thị Vinh, giáo xứ Hòa Loan – giáo hạt Vĩnh Phúc.

2- Anna Nguyễn Thị Cần,giáo xứ Vinh Tiến – giáo hạt Vĩnh Phúc.

*Thông báo: Vì đại dịch Covid 19, đang tàn phá nhiều nơi trên thế giới và cả trong nước, nên việc tập trung về TTTM Từ Phong tạm hoãn cho tới khi có thông báo mới.

Linh mục đặc trách Hội Mân Côi giáo phận Bắc Ninh

                                                                               Phêrô Mai Viết Thắng

About admingdbn

Check Also

Sống mầu nhiệm Phục sinh như thế nào?