Home / Suy niệm / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 17 mùa thường niên năm B

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 17 mùa thường niên năm B

CHÚA BAN NHIỀU ĐIỀU THIẾT YẾU

Khi bị giãn cách, cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19, thì mọi người phải chịu nhiều hạn chế đi lại sinh hoạt, chỉ còn giữ lại những điều thiết yếu: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, lương thực, thực phẩm thiết yếu. Thiết yếu là điều rất cần thiết, không thể thiếu được. Nhu cầu thiết yếu của con người là ăn. Không ăn là chết. Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa thỏa mãn nhu cầu ăn của con người.

  1. Chúa ban của ăn.Lời Đáp Ca diễn tả thật tuyệt vời: “Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.” Từ ngàn đời Chúa đã ban một trái đất đủ nuôi sống mọi người và muôn loài sinh vật. Trời sinh Trời dưỡng. Chúa tạo dựng và Chúa quan phòng. Cả một đám đông hàng ngàn người đang có nguy cơ bị đói, Chúa đã thương làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho mọi người ăn thỏa thuê tùy thích.
  2. Người phát đồ ăn.Chúa rộng tay ban của ăn, và Chúa mời con người chung tay chuyển đồ ăn, theo ngôn ngữ phòng chống dịch là mở “luồng xanh vận tải”. Ông Ê-li-sa đã rộng tay phát bánh Chúa ban cho người ta ăn. Em bé đã rộng tay dâng ít bánh cho Chúa và Chúa mở tay ban nhiều bánh cho muôn người. Đồ ăn không thiếu, chỉ lo thiếu lòng quảng đại mở tay phân phát. Chúng ta không dám cho đi thường vì lý do biện minh: Mình có ít thế này thì lo cho nhiều người ăn sao nổi.
  3. Ănở tử tế. Người ta chăm lo cho nhau ăn khi họ ăn ở tử tế với nhau, ăn ở như bát nước đầy. Bài Đọc 2 thánh Phaolô mời gọi chúng ta ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Hãy coi nhau như người nhà trong một gia đình, hãy yêu thương gắn bó với nhau như các chi thể trong một thân thể. Ăn ở như thế thì chẳng còn có chuyện hạch sách, gây khó dễ cho người dân đang cần nhu cầu thiết yếu.

Hãy vững tin Chúa là Cha luôn mở tay ban cho ta điều thiết yếu. Hãy coi nhau như anh chị em một nhà để quảng đại cho đi những điều thiết yếu mà người khác đang cần. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

About admingdbn

Check Also

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III mùa Phục sinh năm C

THƯƠNG YÊU THÌ CHĂM LO NHIỀU Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài bằng việc chăm …