Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 12 mùa thường niên năm B

VỮNG LÒNG TRONG SÓNG GIÓ

Phúc Âm vừa nghe kể chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ đi thuyền bị sóng gió cuồng phong ập đến. Hình ảnh chiếc thuyền cũng chính là hình ảnh của thế giới, nhất là của Việt Nam, trong lúc này đang bị những cơn sóng Covid-19 vùi dập. Giữa làn sóng Covid, đất nước vẫn đang thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Giữa sóng gió cuồng phong, Chúa Giêsu từ xưa đã thực hiện mục tiêu kép: vừa chống trả sóng gió, vừa phát triển đức tin.

  1. Chống trả sóng gió.Có Chúa cùng đi trên thuyền mà các môn đệ vẫn gặp phải sóng gió. Nên dù tin Chúa thì chúng ta vẫn gặp những sóng gió trong đời, không tránh được. Có điều, Chúa là Đấng quyền năng mạnh mẽ, dễ dàng thắng nốc ao sóng gió. Chúa phán một lời “Im đi!” thì “gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” Điều mấu chốt ở đây là chúng ta có thực sự vững tin vào Chúa hay không?
  2. Phát triển đức tin.Gặp sóng gió, các môn đệ cứ tưởng Chúa không quan tâm, chăm lo cho mình nên đã hoảng hốt thốt lên: “Thầy ơi, chúng con chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Cũng vậy, giữa những gian nan khốn khó trong đời, nhiều người tin Chúa lại cứ tưởng Chúa bỏ rơi mình, có người thất vọng mất cả đức tin. Điều nguy hiểm không phải là những sóng gió xảy đến, mà là thái độ chúng ta hoảng sợ mất hết niềm tin, khiến Chúa phải khiển trách các môn đệ: “Sao hoảng sợ thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Đừng để sóng gió nhấn chìm đức tin, ngược lại, đức tin phải mạnh mẽ vượt lên trên sóng gió.

Thuyền đời chúng ta không tránh được sóng gió, nhưng Tin Mừng ở chỗ: Chúa bước vào thuyền đời và giúp ta chống trả sóng gió. Nếu chỉ nhìn vào sóng gió, thì những gian khó trong đời sẽ khiến chúng ta hoảng hốt lo sợ. Nhưng nếu biết hướng về Chúa, tin vào Chúa, thì Chúa sẽ giúp chúng ta vững lòng trong sóng gió.

Chính phủ các nước thế gian tìm mọi cách thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Giáo hội Chúa lại càng cần tìm mọi cách thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển đức tin, để đem lại bình an và hy vọng cho mọi người. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường